B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Neziderské jazero 31.8.2013

Bratislava-Petržalka – Kittsee – Pama – Zurndorf – Weiden– Neusiedl am See a späť.
Dĺžka trasy: 80 km

Počet účastníkov: 7

Neziderské jazero leží 40 km na juhozápad od Bratislavy a vedú k nemu pekné cyklocesty. Aj preto je toto stepné jazero ležiace na rakúsko-maďarských hraniciach veľmi vyhľadávanou destináciou nielen pre cyklistov z Rakúska, ale aj zo Slovenka a Maďarska. Posledný augustový deň sme sa k nemu opäť vydali v menšej skupinke, stretnutie sme mali pri železničnej stanici Petržalka.Odtiaľ totiž bola nedávno bola vybudovaná nová cyklocesta asi 1 km dlhá po Kopčianskej ulici smerom na Kittsee. Po jej prejdení sme boli zhrození – spočiatku cesta viedla po chodníku s dlažbou, krátke nové asfaltové úseky mali nerovný povrch, prejazdy cez prechody, resp. odbočky pre autá do priľahlých podnikov boli s veľkými výškovými rozdielmi, takže nakoniec sa lepšie išlo po ceste. Všetci sme sa zhodli na tom, že túto cyklocestu pripravovali ľudia, ktorí asi nikdy na bicykli nejazdili.Prosto katastrofa, nakoniec sme túto krátku cyklocestupomenovali „tankodrom“. Aký to bol rozdiel, keď sme prišli do Rakúska...
Minulý rok sme boli pri Neziderskom jazere dvakrát – na jar a na jeseň. V jeseni sme obišli celé jazero a v našej reportáži sú uvedené viaceré informácie a zaujímavosti týkajúce sa Neziderského jazera.

Súvisiace akcie a linky:

Okolo celého Neziderského jazera 15. - 16.9.2012
6. mariánsky cyklovýlet, Čunovo 25.3.2012
100 jesenných kilometrov – okolo Neziderského jazera v Rakúsku, 11.10.2008
100 jarných kilometrov – okolo NeusiedlerSee v Rakúsku, 26.4.2008
Burgenland a Neziderské jazero - Podersdorf 22.4.2006GPS našej trasy Bratislava - Neusiedl am See

Železničná stanica Petržalka bola postavená v r. 1897 a rekonštruovaná v r. 1998.

Spred stanice sme mali štart - zľava Edit, Cyklopalo, Gizka, Jana a Gabika.

Kopčianska ulica - smer Kittsee, vyznačená nová cyklocesta

Cyklocesta Kopčianska ulica - asfalt na cykloceste je značne nerovný.

Cyklocesta Kopčianska ulica, prechody cez prejazdy pre autá sú katastrofálne

Mnohí cyklisti dávajú prednosť ceste pre automobily...

Stretli sme Lacka O. a Žanetku.

Ideme popod diaľnicu D2 na Zadné Lúky a do Rakúska.

Opúšťame Kittsee

Za Kittsee podchádzame diaľnicu A6 (Nordost Autobahn).

Pokračovali sme kvalitnou cyklocestou podĺž železnice smer Pama.

Vpredu Gizka a Jana.

Trasu navrhol Cyklopalo.

Pozdĺž železnice vedie rovný úsek dlhý 6,5 km.

Na konci rovného úseku odbočujeme doprava cez železničné priecestie smer Pama.

Odbočka smer Pama je dobre značená - cyklocesta B26 vedie až k Neziderskému jazeru.

Pekná cyklocesta po druhej strane železnice vedie smerom Gattendorf.

Cyklocesta odbočuje doprava mostom cez riečku Leitha a ďalej prechádzame obcou Zurndorf.

Edit

Gizka a Gabika

Prišli sme do malej usadlosti Friedrichshof.

Friedrichshof - stretávame starého známeho.

O kone sa tam stará Slovák z Pezinka.

Friedrichshof - rozsiahly areál s hotelom, seminárnymi priestormi, športovými a rehabilitačnými možnosťami.

Friedrichshof - od roku 1999 poskytuje hipoterapiu pre mladých psychicky postihnutých ľudí.

Friedrichshof je aj oázou pokoja.

Hipoterapiu odporúčal už Hypokrates (460-380 pred Kristom), dnes je súčasťou rehabilitácie, psychoterapie a resocializácie.

Dolné Rakúsko - les veterných elektrární (Windpark).

Veterné elektrárne majú aj negatívne vplyvy na životné prostredie - o.i. časté kolízie vtákov a netopierov.

Cyklistickou cestou B26 sa blížime k Neziderskému jazeru.

Vpredu Gabika a Edit.

Pre nami stepné Neziderské jazero (Neusiedler See) - viď reportáž r. 2012.

Vo Weiden am See nás čaká naša obľúbená reštaurácia a zastávka na obed.

Po dobrom obede ideme do výletného strediska Neusiedl am See (kvalitná cyklocesta na Seestrassse).

Vpredu vedúci Cyklopalo

Neusiedl am See - obľúbené letovisko vybudované a vyhľadávané už od r. 1927.

Neusiedl am See - relatívne novo vybudované mólo s reštauráciou je vyhľadávanou destináciou turistov.

Neusiedl am See - skupinové foto - zľava Janka, Cyklopalo, Gizka, Cyklojuraj a Gabika.

Neusiedler See. Siesta. Gabika a Cyklojuraj.

Pri Neusiedl am See sa nachádza turistický raj - udržiavaná pláž, prístavy pre lode a plachetnice, ideálne podmienky pre windsurfing.

Cestou späť sa opäť týči les veterných mlynov.

Vraciame sa známou a nami obľúbenou cyklocestou.

V Zurndorf nám prišiel naproti Cyklomajo.

Cyklopalo a Cyklomajo.

Krajina Dolného Rakúska posledný augustový deň 2013.

Cyklopalo.

Cyklomajo

Na ceste Gattendorf - Pama.

Opäť Bratislava - Petržalka. To nie je zanedbaný chodník, ale nová cyklocesta...

Sme späť pri železničnej stanici Bratislava-Petržalka (vpravo), vľavo polyfunkčný komplex Vienna Gate postavený r. 2009.

Od Železničnej stanice Bratislava-Petržalka až po Most SNP vedie pešia a cyklistiská trasa Petržalské korzo.

Petržalské korzo je nazývané aj ako "Bajanov chodník" podľa starostu mestskej časti Petržalka - vybudované bolo r. 2005.

Petržalské korzo na Nobelovom námestí križuje Zadunajskú cestu - pred nami lávka ponad diaľnicu (vpravo).

Petržalské korzo - lávka a výťah, ktoré premosťujú Einsteinovu ulicu a diaľnicu D1.

Petržalské korzo - výťah znetvorený grafitmi.

Petržalské korzo - lávka ponad diaľnicu D1.

Petržalské korzo - lávka s výhľadom na bratislavský hrad.


Petržalské korzo - lávka ponad Einsteinovu ulicu a diaľnicu D1 - pohľad na východ.

Petržalské korzo - zjazd smerom k areálu Incheba (vľavo) a k Dunaju.

Petržalské korzo - zjazd pre cyklistov z lávky ponad diaľnicu.

Petržalské korzo - smerom k mostu SNP s výhliadkovou reštauráciou. Pred nami hrad, vľavo za plotom areál Incheba, a.s.

Viedenská cesta - po pravom brehu Dunaja od Mosta SNP k Starému mostu okolo Divadla Aréna.

Viedenská cesta, novo vyznačená obojsmerná cyklocesta. Vľavo betónové protipovodňové zábrany, ktoré sa v r.2013 osvedčili.

Na pravom brehu Dunaja plážový komplex.

Plážový komplex "Magio".

Krčma na parkovisku pod Starým mostom.

Pohľad z pravého brehu Dunaja (Petržalka) - zľava hrad, mosť SNP a Dóm sv. Martina, v pozadí výhliadková veža na Kolibe.

Cyklocesta po pravej dunajskej hrádzi - pred nami Most Apollo.

Most Apollo postavený v r.2006 získal cenu Stavba roka 2006 a bol nominovaný na americkú prestížnu cenu Opal Awards 2006.

Nájazd pre cyklistov na Most Apollo cez Dunaj, dĺžka jeho rozpätia je 231m, mostného poľa 517m, a celkovo s premosteniami až 835m.

Cyklocesta po pravom brehu Dunaja, pred nami Prístavný most dokončený v r. 1985.

Prístavný most - cyklocesta smerom do Bratislavy na ľavý breh Dunaja.

Cyklocesta na pravom brehu Dunaja pokračuje ďalej do Čunova a ďalej popri Vodnom diele až do Gabčíkova.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk