B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis 

AKÉ JE NAŠE POSLANIE?

Podpora Univerzitnej nemocnice Bratislava. Podpora edukačného portálu www.edusan.sk. Podpora všestranného rozvoja športu, najmä cyklistiky a cykloturistiky, ich priaznivého vplyvu na zdravie človeka. Zlepšovanie telesnej aktivity a imunity najmä chronicky chorých. Prevencia civilizačných ochorení. 

KTO SME?

Členovia cykloklubu pracujú v oblasti medicíny a zdravotníctva. Sídlom cykloklubu je Univerzitná nemocnica Bratislava.

PRÁVNA FORMA

Občianské združenie. Číslo registrácie VVS/1-900/90-27461
IČO: 30799538, DIČ: 2022335106

BANKOVÉ SPOJENIE

názov účtu: BERNARD CYKLOKLUB, číslo účtu: 2668752092 / 1100
IBAN: SK81 1100 0000 0026 6875 2092

OFICIÁLNA ADRESA

BERNARD CYKLOKLUB SLOVAKIA
Univerzitná nemocnica Bratislava
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

 

Aktualizácia: 5.1.2021
 
 Bernardcykloklub.sk