B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis2 % z dane

Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí poukázali 2 % z dane za rok 2020 Bernard Cykloklubu Slovakia v roku 2021.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v roku 2022 nie je Bernard Cykloklub Slovakia prijímateľom 2 % dane z príjmov. Za Vašu dlhoročnú priazeň a podporu Vám ďakujeme.

 
 Bernardcykloklub.sk