B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa ŠportservisO čo nám ide

Podpora edukácie pacientov v primárnej a sekundárnej prevencii najmä civilizačných ochorení.

Podpora športu detí, mládeže a občanov telesne postihnutých.

Podpora vzdelávania, poskytovanie rád v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.

Edukácia pacientov s chronickými spoločensky závažnými a častými ochoreniami o možnostiach zdraviu prospešnej pohybovej aktivity.

 

Aktualizácia: 5.1.2021
 
 Bernardcykloklub.sk