B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Devínska 37-ka - 16.4.2005

Svätý Jur-Pezinok-Pezinská Baba-Pernek-Zohor-Devínska Nová Ves-Devín
Dĺžka trasy: 94 km
Podujatie zorganizoval turistický oddiel Tatran Devín. Devínska 37-ka mala trasy pre turistov aj pre cykloturistov. Spoločný cieľ s občerstvením bol v Devíne.Keď nemajú čapované

Je to dosť tvrdé? Naša ochranka: Cykloandrej.

Toto bude už len spomienka. Bernard za 19.-

Obľúbená zastávka za Devínom.

Aj naša ochranka a mechanici si musia odpočinúť

Visí na stene


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk