B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Cyklopúť na májovú pobožnosť do Marianky, 18.5.2013

Spoločná trasa: Farský kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove – Katedrála Sv. Šebastiána - Pekná cesta Krasňany – Horáreň Krasňany – Spariská – U Slivu – Malý Slavín – údolie Mariánskeho potoka – Svätá studňa Marianka – Bazilika narodenia Panny Márie (Bazilika minor). Pokračovanie trasy: Marianka – Stupava – Kamenný mlyn – Plavecký Štvrtok – Láb – Zohor – Devínska Nová Ves – Devín – Staré mesto
Dĺžka trasy: 86 km
Počet účastníkov: 15

GPS záznam prechodu cez hrebeň Malých Karpát

Pozvánku na cyklistickú púť do Marianky s prechodom cez hrebeň Malých Karpát nám poslal P. Augustín Slaninka CM, farár (Farský kostol sv. Vincenta de Paul), organizačný vedúci bol Ing. Peter Discantini.
Stretli sme sa pred farským kostolom sv. Vincentde Paul v Ružinove, odkiaľ sme sa pod vedením p. farára Slaninku presunuli do Katedrály sv. Šebastiána, kde boli ranné chvály a prehliadka katedrály s odborným výkladom. Pokračovali sme cez hrebeň Malých Karpát údolím Vydrice a Mariánskeho potoka do Marianky, kde bola celebrovaná slávnostná sv. omša v Bazilike narodenia Panny Márie. Účastníci cyklopúte si pripomenuli výlet do Santiago de Compostela a trénovali na júnovú cyklotúru „od prameňa Dunaja“ Donaueschingen – Passau, ktorú náš cykloklub absolvoval v roku 2007: Schwarzwald - Passau 13.7. - 21.7.2007
Ďakujeme dôstojnému pánovi Slaninkovi za pozvanie, vedenie akcie, za výbornú radostnú atmosféru cyklopúte. Obdivovali sme výbornú fyzickú kondíciu účastníkov púte, ako aj ich nákazlivý pokoj v duši a radosť v srdci...

V druhej časti cyklovýletu sme pokračovali na chalupu v obci Plavecký Štvrtok kde sme boli pozvaní na výbornú fazuľovú polievku a strapačky (pripravila naša sympatizantka Eva). Náš hostiteľ Jozef nás odprevadil do bufetu U Starého bicykla a popri dunajskom nábreží sme sa vrátili cez korzo do Starého mesta. Bol máj, lásky čas, všetko kvitlo a voňalo, vtáci čvirikali - a tieto dary prírody sme si mohli vychutnať v priamom dotyku májovej prírody z bicykla všetkými zmyslami...

Informácie o navštívených miestach:

Farský kostol sv. Vincenta De Paul vysvätený v r. 2000 - akademický architekt Eduard Šutek
Sv. Vincent de Paul (* 24. apríl 1581 Pouy – † 27. september 1660, Paríž, Francúzsko) bol francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník.
Je zakladateľom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (známej aj pod názvami vincentíni či lazaristi), ktorá sa venuje pastoračnej i charitatívnej činnosti.
Založil aj ženský rehoľný rád Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), ktorý opatroval siroty alebo sa staral o ranených vojakov.zdroj

Katedrála sv. Šebastiána
Bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 16. 6. 2009 slávnostne konsekroval tento nový chrám a daroval ho do užívania Ordinariátu OS a OZ Trinitársky v Bratislave – Starom meste. Chrám bol zároveň povýšený na katedrálny chrám vojenského ordinára. Je zasvätený sv. Šebastiánovi – patrónovi vojakov i samotného Ordinariátu OS.
Pápež Ján Pavol II. pri svojej 2. pastoračnej návšteve Slovenska l. júla 1995 posvätil prvý základný kameň chrámu v Krasňanoch, ktorý sa však stratil.zdroj

Bazilika narodenia Panny Márie - Bazilika minor
Marianka je najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Jeho pôvod a história je sčasti zahalená legendami. Historici rádu pavlínov, ktorý toto miesto spravoval zapísali ústne tradovanú legendu o pustovníkovi, ktorý žil v tomto údolí a z hruškového dreva si vytesal sošku Panny Márie (podľa pavlína Ľudovíta Kummera to bolo v roku 1030). Počas nepokojov, ktoré nastali v Uhorsku po smrti kráľa Štefana, pustovník musel zo svojho miesta utiecť. Sošku skryl do bútľavého stromu. Našla sa o niekoľko desaťročí neskôr. Spôsob ako sa soška našla je tiež zahalený. Najznámejšie tradovaná legenda hovorí, že v údolí žil zbojník, ktorému sa narodili ťažko postihnuté deti. Keď to nešťastný otec videl, sľúbil že napraví svoj život a dal sa na pokánie. Vo sne sa mu vraj zjavila Matka Božia a ukázala mu miesto, kde má kopať v zemi, nájsť tam sošku a pod ňou prameň. Ak vo vode prameňa vykúpe deti, budú zdravé. Tak sa aj stalo a bývalý zbojník zasvätil po tejto udalosti svoj život Božej službe. História pútnického miesta sa začína písať od roku 1377, keď sa tu zastavil uhorský kráľ Ľudovít I. Veľký, z rodu Anjou. On položil základný kameň kostola a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov. V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol milostivú sošku na hlavný oltár. zdroj
Marianka - najstaršie pútnické miesto na Slovensku
Marianka - Sväté omše a pobožnostiFarský kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava, Tomášikova ulica

Farský kostol sv. Vincenta de Paul bol vysvätený v r. 2000.

Zľava organizátori cyklotúry: farár Augustín Slaninka a Ing. Peter Discantini.

Stretnutie účastníkov pred farským kostolom.

Spoločná fotografia pred štartom.

Začiatok cyklopúte na Tomášikovej ulici, Bratislava.


Katedrála sv. Šebastiána, Pekná cesta, Bratislava-Krasňany

Katedrála sv. Šebastiána bola konsekrovaná na katedrálu v r. 2009 a povýšená ako chrám vojenského ordinára.

Patrónom vojakov je sv. Šebastián, patrónom policajtov zas Michal Archanjel, veliteľ nebeského vojska.

Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II.

Autor mozaiky je p. Ivan Marko Rupnik spolu s umelcami z Centro Aletti.

Mozaika Svätej rodiny pri krstiteľnici z tatranskej žuly.

Súčasťou zastavenia v katedrále bol aj odborný výklad.

Kostolná veža je vysoká 25 metrov.

Pekná cesta, stúpanie na hrebeň Malých Karpát.


Cyklomajo fotografuje...

Pekná cesta, Záhrady - turistické značky.

Vstupujeme do Bratislavského lesoparku.

Bratislavský lesopark má rozlohu vyše 3000 hektárov.

Zastavenie pri Horárni Krasňany

Horáreň Krasňany. Vľavo odbočka smer Železná studnička, vpravo smer Spariská.

Pokračujeme smerom Spariská, čo je križovatka - doprava Biely kríž, doľava Železná studnička

U Slivu odbočujeme doprava smerom Malý Slavín a Marianka.

Už sme na vrchole pred Malým Slavínom - na konci odbočka doprava


Zastávka pri Malom Slavíne.

Dôstojný pán Augustín Slaninka ako cyklista.

Jarná príroda Malých Karpát.

Rozkvitnutý gaštan.

Slimáčik

Malý Slavín na Štefánikovej magistrále,
prístrešok postavený v r. 1984.

Odchádzame z Malého Slavína.

Jazierko pri bývalom kameňolome nad Mariankou.

Jazierko plné žubrienok.


Pokračujeme do Marianky, povrch z Malého Slavína nie je asfaltový a po dažďoch aj nebezpečný.

Konečne Marianka.

Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku, resp. aj v bývalom Uhorsku - už od 14.storočia.

Pútnici na svätú omšu prišli podľa ŠPZ áut a autobusov aj z Česka, Maďarska a Poľska.


Marianka - cieľ cyklopúte.


Dôstojný pán, farár Augustín Slaninka

Rozlúčka - Cykojuraj a dôstojný pán Slaninka

Opúšťame pútnické miesto a pokračujeme smerom Plavecký Štvrtok.

Za Stupavou na Malackej ceste.

Križujeme diaľnicu D2 pred Lozornom.

Odbočili sme z cesty č. 2 do Plaveckého Štvrtka (názov obce je od r. 1808)

Obec Plavecký Štvrtok na Záhorí má vyše 2.300 obyvateľov.

Náš druhý cieľ cyklovýletu - návšteva našich priateľov Evy a Jozefa.

Hostitelia nám pripravili aj dobré jedlo a pitie.

Plavecký Štvrtok, kostol Nanebavzatie Panny Márie zo 14. stor., tu odbočujeme doprava smerom obec Láb.

Na ceste Plavecký Štvrtok - Láb.


Smerom na Devínske jazero povrch už nie je najlepší.

Posledná zastávka "U starého bicykla" - Jozef a Cyklojuraj

"U starého bicykla" nezaškodí malé občerstvenie.

Pre nami Bratislava a cesta Devínske jazero

Jarné polia v okolí rieky Morava.

Divý mak.

Ulica Devínske jazero lemovaná rozkvitnutými stromami.

Križujeme nový cyklomost Devínska Nová Ves - Schlosshof otvorený v r. 2012.

Hraničná rieka Morava - na pravom brehu je Rakúsko.

Rieka Morava sa vie sezónne veľmi rozvodniť.

Vraciame sa cez historický Devín.

Rieka Dunaj pri Devíne s rušnou lodnou dopravou.

Bratislava. Ľavé nábrežie Dunaja "znetvorené" komplexom Riverpark.


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk