B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis2 % z dane

Ďakujeme všetkým prispievateľom, ktorí poukázali 2 % z dane za rok 2019 Bernard Cykloklubu Slovakia v roku 2020.

Dovoľujeme si Vás láskavo poprosiť o podporu nášho občianskeho združenia formou poukázania časti 2% z daní z príjmu za rok 2020 - ak takúto možnosť máte v tejto neľahkej dobe pandémie. Podporíte tým aj ďalšie fungovanie edukačného portálu www.edusan.sk, aby sme si mohli vzájomne pomáhať, a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú...

Registrácia na príjem podielu 2 % z dane za rok 2020 prijatého v roku 2021:

Register Notárskej komory 2020

Postup krokov a tlačivá na poukázanie 2 % z dane za rok 2020:  www.rozhodni.sk

 

Aktuálne tlačivá na rok 2021: V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

V Y H L Á S E N I E o poukázaní podielu zaplatenej dane ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2020 (dá sa editovať a vytlačiť v pdf).

Toto tlačivo môžu využiť daňovníci s príjmami zo závislej činnosti, ktorým zamestnávateľ na požiadanie vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov. V ostatných prípadoch je takéto vyhlásenie súčasťou daňového priznania.

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 Obchodné meno alebo názov

12

 BERNARD CYKLOKLUB SLOVAKIA

Sídlo                                                                                 

13

 Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14

 Občianske združenie       

 15    

3

0

7

9

9

5

3

8

/

 

 

 

 


Aktuálne termíny a postup krokov,

  • do 30. 4. 2021 zaslať Vyhlásenie a  Potvrdenie o zaplatení dane na Daňový úrad podľa miesta bydliska daňovníka
  • Termín pre tých, ktorí podávajú daňové priznanie sami:

  • do 31. 3. 2021 - podať daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Potvrdenie o zaplatení dane

31.3.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

31.3.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,5% z dane.

30.4.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane
 
 Bernardcykloklub.sk