B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
V nových dresoch ponad vinobranie v Rači na kone nad Modrou 15.9.2007

Staré mesto - Jaskov rad - Kramáre - Železná studnička - Červený kríž - Biely kríž - Limbach - Pezinok - Modra - ranč nad Modrou - Vinosady - Pezinok - Jur pri Bratislave - Rača - Petržalka
Dĺžka trasy: 80 km

Pre fyzickú neprítomnosť mnohých našich sympatizantov z dôvodu (aj) cyklozájazdu na ostrov Cres, sme sa sobotňajšej cykloakcie zúčastnili len štyria cyklisti. Mali sme však možnosť vyskúšať naše nové cyklodresy v teréne na celodennej akcii, čo je spojené s väčšou mierou zodpovednosti, pretože jednotlivec v drese sa stáva súčasťou celku, ktorý reprezentuje navonok.

Pôvodne plánovaný program z ročného plánu "Račianské vinobranie" bol pozmenený, pretože na vinobraní v Rači sme sa nečakane ocitli už vo štvrtok počas tréningu v Bratislavskom lesoparku. Zo Železnej studničky sme pokračovali na Biely Kríž, kde Vlado podával výborný jelení guláš a čapoval pivo Braník. Po asfaltovej ceste sme zišli lesom do Limbachu, kde sme ochutnali a so sebou zobrali výborný burčiak od Sadloňa. Pokračovali sme na ranč nad Modrou, kde sme naše tátoše vymenili za kone. Na račianskom vinobraní sme sa zastavili až cestou späť, bolo tam však toľko ľudí, že sa nedalo medzi nimi predierať bicyklom. V tento deň oslavovali narodeniny rodinní príslušníci nášho člena, ako aj jeden z ústavných činiteľov. Jesenné počasie prialo nášmu podujatiu, a bolo presne také ako predpovedali na www.weather.com.

Technické údaje: prejdená vzdialenosť: 79,59 km, priemerna rýchlosť 16,7 km/hod., maximálna rýchlosť: 47,4 km/hod., čistý čas jazdy: 4:45:52

Podrobné fotografie z akcie sa zobrazia po kliknutí na tento link:
Modra 15.9.2007

Súvisiace akcie: Na kone nad Modru 12.5.2007V nových dresoch cestou na Biely kríž

V sobotu bolo v lesoparku veľa cyklistov

Vlado uvaril výborný jelení guláš (Včelín na Bielom kríži)

Náš sympatizant Maroš si obliekol náš biely letný cyklodres

Bicykle sme vymenili za kone v ranči nad Modrou

Navštívili sme vinobranie v Rači (vo štvrtok a v sobotu)


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk