B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
Výročná členská schôdza 14.2.2007


Už sa asi tradičným dátumom na konanie výročnej členskej schôdze stane sviatok svätého Valentína. Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa zišli v tento deň. Tentokrát v Swamp pube v bratislavskej Petržalke. Výročná schôdza bola verejnou, jej konanie bolo uverejnené na internetovej stránke. Okrem riadnych a jedného čestného člena prišli aj naši priaznivci. V rámci oficiálneho programu sme prerokovali správu o činnosti a hospodárení cykloklubu za minulý rok, plán činnosti, návrh rozpočtu na rok 2007, návrh na doplnenie a zmenu stanov, boli prijatí noví členovia a bol zvolený výbor cykloklubu. V neformálnej diskusii sme spomínali na minuloročnú sezónu, nielen na cyklistické akcie ale aj pešiu turistiku alebo turistiku na bežkách. Diskutovali sme o plánovaných podujatiach a zámeroch cykloklubu v roku 2007. Na schôdzi samozrejme nechýbalo obľúbené pivo Bernard. Tentokrát nám čapovali 14° Bernarda. Základom občerstvenia bola pizza a iné pochutiny. Ďakujeme majiteľom Swamp pubu za vytvorenie atmosféry vhodnej na konanie členskej schôdze.Na Valentína sme sa stretli v srdci Petržalky

v motor rock
SWAMP pube

Čakalo nás vynikajúce nepasterizované pivo Bernard 14-tka

a pizza od susedov - z pivárne
Matchball.

Chutila najmä pikantná

Keďže bolo Valentína, dostali sme aj darčeky

Bernard výzdoba bola v celom klube

O primeranú spotrebu piva sa starali ako vždy - naše opice

Náš predseda Juraj a čestný člen Lacko.

Výročnú schôdzu viedol z poverenia výboru Cyklojaro

Prečítal ospravedlnenie neúčasti čestného predsedu pána Stanislava Bernarda

nasledovalo hodnotenie činnosti, správa o výdavkoch, plán akcií...

Precízne boli pripravené všetky dokumenty

Spomienka na niektoré cykloakcie bola úsmevná

Nahromadilo sa veľa dokumentov

K slávnostnej časti schôdze patrí klubový klobúk a kravata...

Záverečné slovo

Cyklobraňo pozorne počúval

Zaplatili sme členské na ďalší cyklorok

Hlasovanie bolo jednotne súhlasné

...aj Braňo bol všetkými prstami za

Po schôdzi mohli začať športové hry...

Tentoraz stolný futbal

Poschôdzová ochutnávka piva Bernard sa začala

Cykloandrea bola s kvalitou piva Bernard spokojná

Pivo Bernard chutilo aj Martinovi

Problémy sa riešili v neformálnej diskusii

Cyklomajo v neformálnom cyklotričku

Diskusia bola konštruktívna

Náš čestný člen Lacko musel odísť skôr

Andrea odprevádza Lacka

Cyklojurajovi chutili aj nealkoholické nápoje

Prišla Ruženka s pizzou

Toto je pravá Ruženkina pizza ©

Dobrú chuť!

Ruženka zapadla do kolektívu. Stala sa členkou - čakateľkou.

Aj učitelia autoškoly nás vzdelávali...

Martin sa stará o členky nášho klubu...aj o opice...

...a títo chlapci o náš vozový park - keď sa bicykel vozí na aute

Celý čas nás pozoroval neviditeľný pes.

Lúčenie. Bolo nám tu dobre. Ďakujeme.

Dovidenia zase niekedy nabudúce...

...opäť v SWAMP pube


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk