B E R N A R D  C Y K L O K L U B  S L O V A K I A
Meno:
Heslo:

Kto sme
O čo nám ide
Cykloakcie roku 2005
Akcie roku 2006
Akcie roku 2007
Akcie roku 2008
Akcie roku 2009
Akcie roku 2010
Akcie roku 2011
Akcie roku 2012
Akcie roku 2013
Akcie roku 2014
Zaujímavosti
Stanovy
Napíšte nám

2% danePriateľské cyklostránky:

Cykloklub Apollo
Klub Bratislavských Turistov
Cykloklub Nižná
Bike Team
CK Svätý Jur
Cyklo Slovakia Bratislava
Cyklopredajňa Športservis
CYKLOTÚRA BEZ HRANÍC Devín - Orth 27.5.2006

Devín - Karlova Ves - Petržalka - Wolfsthal - Hainburg - Stopfenreuth - Eckertsau - Orth a späť
Dĺžka trasy: 102 km
Rekreačné podujatie zorganizovala Bicyklová Bratislava (BicyBa) spolu so STaRZom, NP Dunajské Luhy (Donau-Auen) a obec Hainburg ako organizovanú jazdu pelotónu po Dunajskej ceste a po dunajskej hrádzi a vedľajšími komunikáciami v Rakúsku so sprievodným vozidlom polície a servisným vozidlom. V cene štartovného 50,- Sk bolo zahrnuté účastnícke tričko, občerstvenie (obložená bageta a minerálka) v Hainburgu, občerstvenie v Orthe (guláš, fazuľovica, chlieb zeleninové taniere, minerálka, džús a na cestu späť obložené bagety) a exkurzie v zámku a mimo neho v prírode lužných lesov.
Cyklotúra začala dažďom, ktorý bol vytrvalý aj s vetrom z Devína až do Hainburgu. Tam sa vyčasilo a celý deň bolo slnečno. Po príchode do Orthu sme navštívili nové centrum národného parku schlossORTH tzv "bránu do lužnej krajiny". Tento bývalý vodný zámok leží na severnom brehu Dunaja v obci Orth an der Donau a zahŕňa:
- stálu výstavu "DonAUräume" - venovanú tématike národného parku, ktorý je prezentovaný a zobrazený v štyroch obrazoch,
- informačné centrum Národného parku,
- miestne kultúrne stredisko,
- zámocké nádvorie,
- vyhliadkovú vežu so stálou výstavou fotografií,
- shop s ponukou predmetov a výrobkov z regiónu.
Zaujímavosťou bolo bocianie hniezdo na vyhliadkovej veži, na ktoré bola nainštalovaná kamera a návštevníci si moli bocianiu rodinku pozerať z blízka na obrazovke. Bociania rodinka vraj vôbec neodlieta v zime do teplých krajín, ale prezimuje tu.
Najviac nás upútalo barokové divadlo, v ktorom si mohli účastníci cyklotúry "zahrať" a to tak, že posúvali kulisy na pódiu. Divadlo zobrazovalo vznik lužných lesov. Zaujímavá bola aj expozícia fotografií, na ktorých bolo zobrazené stále to isté miesto v lužnom lese a fotografie boli robené v rôznych ročných obdobiach a zachytávali premeny prírody na tomto mieste. Upútala nás aj obrovská mapa lužnej krajiny vrátane Bratislavy a Viedne - snímok z družice, na ktorej si mohol každý nájsť pomocou obrovskej lupy napríklad aj svoj dom.
CYKLOJARO neodolal a nechal si nainštalovať priamo od vynálezcu ergonomické bicyklové sedadlo (www.pekaacerey.sk), na ktorom prešiel z Hainburgu do Orthu. Bol to nezvyk, sedadlo sa plne prispôsobuje pohybom cyklistu a umožňuje tak zapájať do bicyklovania všetky svaly.
Cestou späť sa začalo opäť zmrákať a popŕchať. Nebol to však až taký dážď ako ráno, takže sme vôbec nepremokli. Napriek daždivému počasiu v úvode cyklotúry, bol to pekný výlet. Ďakujeme organizátorom.
Technické informácie: priemerná rýchlosť 17,83 km/h (dážď, protivietor a cestou späť aj lesné cesty pri Dunaji), maximálna rýchlosť 36,7 km/h, čistý čas jazdy 5 hodín a 43 minút (CJ).Organizátor CYKLOLUBO na štarte

Pod mostom Lafranconi schovaní pred dažďom

Skúška nového ergonomického cyklosedadla

Prvá zastávka v Hainburgu

Občerstvenie v Hainburgu

Zoradenie pelotónu pred Orthom

Sprievodné vozidlá pred pelotónom

Zámok v Orthte

CYKLOJARO s parohami

Príhovor starostu Orthu

Účastníci počúvajú príhovory organizátorov

Občerstvenie v Orthte

Guláš bol naozaj vynikajúci

CYKLOANDREA sa zapisuje do "prezenčnej lstiny"

Na nádvorí zámku v Orthte

Podpisy účastníkov cyklotúry

Pútavý výklad sprievodkyne

Barokové divadlo na zámku

Obrovská mapa lužných lesov od Bratislavy po Viedeň

Vstup na mapu iba v papučiach

Nádvorie z vyhliadkovej veže

Kamera zacielená na bocianie hniezdo

Pohľad z vyhliadkovej veže

Pohľad z vyhliadkovej veže


Naspäť


 
 Bernardcykloklub.sk